I  T  I   Y
D  a   n  m  a  r  k

INFORMATIONS TEKNOLOGISK INNOVATION

Lang erfaring i forbindelse med træning , rådgivning og implementering af:

*      Strategisk ledelse, markedsføring, MPS systemer, økonomistyring samt personaleledelse.

*      Specielle tekniske/økonomiske kalkulationsmodeller for styring af økonomi og ressourcer.

*      IT dokumentationssystemer til INTRANET og INTERNET afvikling.

*      Indkøb og implementering af proces udstyr og anlæg

*  Effektivisering af arbejdsrutiner

Opbygning, implementering og auditering af ISO kvalitetsstyringssystemer certificerede efter:

 *   Medicin-, Gas- og Eldirektiverne samt retningslinierne fra FDA.

 

 

I T I  D a n m a r k          
Bakken 5 Telefon : +45 8641 8232 Bank nr : 2700 7551 351 011 Fax.    : +45 8643 2505
8900 Randers Mob.     : +45 4013 2663 CVR nr. : 1892 4439

E-mail: iti@iti-danmark.dk

Hvis menu knapperne i venstre side ikke fungerer, Klik Her