Optimering af arbejdsprocessor i organisationen

 

Fungerer jeres arbejdsprocessor optimalt, og understøttes de effektivt af jeres IT anvendelse.

Når virksomheder implementerer nyt it- eller kvalitetsstyringssystem, er formålet sædvanligvis at understøtte de forretningsmæssige behov og ønsker. Typisk vil valget ske efter en grundig analyse af de eksisterende arbejdsgange og behov til data og information som, systemet skal kunne understøtte og automatisere.

Men efter en periode vil organisationen ofte have udviklet og bevæget sig og systemet kan efterhånden ikke understøtte arbejdsrutinerne optimalt.

Undersøgelser indikerer, at en række erhvervsledere på trods af store investeringer i informationsteknologi, i stigende grad frustreres over deres manglende mulighed for at gennemskue, hvad der egentlig sker i deres virksomhed.

Omfattende undersøgelser på tværs af brancher tyder på, at de fleste teknologier opfylder ca. 85 % af de specificerede behov på installationstidspunktet.1)

Med tiden udhules dette forhold, og det statistiske materiale tyder på, at teknologiens oprindelige egnethed i løbet af 5 år falder til gennemsnitligt 50%. )

Dette fænomen er blevet omtalt som “The Efficiency Drift”.

Få hjælp til at måle, om jeres arbejdsrutiner er tidssvarende

ITI Danmark har mange års erfaring med gennemførelse af funktionalitetstest til vurdering af eksisterende arbejdsrutiner.

Funktionalitetstesten gennemføres ofte i forbindelse med:

Opstilling af kravspecifikation til nyt EDB system.

Evaluering af eksisterende arbejdsprocessor.

Afdækning af de funktionelle grænseflader og ansvarsskift mellem organisationens afdelinger.

Afdækning af brugernes ønsker / tilkendegivelser vedr. funktionen af interne arbejdsrutiner.

 

Alt efter sigtet med funktionalitetstesten, kan du forvente af få en kvalificeret vurdering og beskrivelse af de eksisterende forretningsgange, som identificerer, hvor godt den eksisterende teknologi understøtter virksomhedens behov for information og data relateret til:

  • Mulighed for intern procesoptimering
  • Implementering af nye applikationer
  • Opdatering af det samlede EDB system.

Eksempel og yderlige beskrivelse, klik her


1) Disse tal er tilvejebragt gennem intensive globale SSA-undersøgelser gennemført på tværs af forskellige brancher over en 1-årig periode