Curriculum Vital

Navn: Finn Christian Svendsen

Firma: ITI Danmark

Stilling: Konsulent

Nøglekvalifikationer

Internationalt:

Opgaver for danske virksomheder, der ønsker at samarbejde om leverancer til meget store internationale koncerner

Audit på virksomheder med henblik på klassifikation i forbindelse med internationalt arbejde

Projektleder i internationale CEC-projekter

Repræsenteret den danske FMS-gruppe i forbindelse med internationale konferencer

Lang erfaring med indkøb af produktionsudstyr på det internationale marked

Lang erfaring omkring internationalt samarbejde


Nationalt:

Lang erfaring i træning , rådgivning og implementering af strategisk ledelse, markedsføring, MPS systemer, styring af økonomi samt personaleledelse, hos mindre og mellemstore virksomheder.

Analyser hos danske virksomheder for at afdække de økonomiske, administrative, personale- og salgsmæssige aspekter ved indførelse af større FMS-anlæg

Analyser og planer for indførelse af CIM-strukturer i virksomheder

Projektleder omkring opbygning af specielle CAM-simulerings- og tidskalkulationsmodeller for edb-behandling

Opbygget og implementeret specielle tekniske/økonomiske kalkulationsmodeller for styring af økonomi og ressourcer hos mindre og mellemstore virksomheder.

Udviklet konceptet MMD® ( Multi Medie Dokumentation ).

Opbygget, implementeret og auditeret ISO kvalitetsstyringssystemer certificerede efter Medicin-, Gas- og Eldirektivet.

Opbygget og implementeret IT dokumentationssystemer til INTRANET og INTERNET afvikling.


Uddannelse

2009  Certificate EMS Auditor / Lead Auditor Training  at LRQA  (2009,  ISO 14001:2004)

2008  Certificate QMS Auditor / Lead Auditor Training  at LRQA  (2008,  ISO 9001:2000)

1994    Certified Lotus Engineer

1993    Certificate of Achievement. Auditor-kursus i ISO 9000 hos Quality Management
            International Limited

1977    Maskiningeniør fra Århus Teknikum

1970    Automekaniker


Erhvervserfaring

1996 - Startet egen konsulentvirksomhed, ITI Danmark.

Bestyrelsesarbejde i forskellige virksomheder.

Gennemførelse af konsulentopgaver for virksomheder i forbindelse med ISO 9000, implementering af IT (eks. deltagelse i udviklingen af produktkonfigurator til Concorde XAL) og generelle controller funktioner.

Opbygget, implementeret og auditeret ISO kvalitetsstyringssystemer certificerede efter Medicin-, Gas- og Eldirektivet.

Opbygget og implementeret IT dokumentationssystemer til INTRANET og INTERNET afvikling.

Gennemført forskningsprojekter vedr. strukturering af Livs Lang Læring og Seniorpolitikker.

Udviklet og implementeret IT systemer baseret på Microsoft værktøjer.

1987 - 1996 Chefkonsulent, Dansk Teknologisk Institut, Virksomhedsledelse

Tilknyttet afdelingens internationale aktiviteter indenfor analyser, rådgivning og virksomhedssamarbejde (teknisk og strategisk).

Deltagelse i internationale køb af produktionsudstyr og edb (såvel hardware som software)

Medlem af den danske og internationale FMS-ERFA-gruppe

Audit på danske virksomheder i EU-programmet EUROMANAGEMENT

Projektevaluering af virksomheder på Færøerne. Analyse og udvikling af strategier for virksomhedsplanlægning, produktion og organisatoriske ændringer under hensyn til øget international konkurrence

Gennemført internationale træningsopgaver, bl.a. for ledere hos jernbanerne i Uganda og Tanzania.

Arrangeret international underleverandørkonference med bl.a. ABB og Siemens

Samarbejde med konsulentvirksomhed i Holland og England med henblik på:

- opbygning af samarbejde mellem danske og hollandske virksomheder

- udveksling af markedsoplysninger

- løsning af markedsopgaver for danske virksomheder i Holland og hollandske virksomheder i Danmark

Opbygget produktionsnetværk mellem Siemens AG og danske plastvirksomheder

Opbygget større totale EDB systemer der anvender styklister og operations specifikationer som styringsparametre

1985-1987 Chefkonsulent, Jysk Teknologisk

1981-1985 Sektionschef for produktionsteknisk afdeling, Skandia A/S (ABB), Randers,

1978-1981 Udviklingsingeniør, plast og sintermetal, Danfoss A/S, Nordborg

1977-1978 Produktionschef, Meka A/S, Fjerritslev

1976-1977 Pressefotograf, Randers Dagblad

1971-1976 Marketingskonsulent, Skanlive A/S, Randers (50% medejer)

1967-1971 Automekaniker, Alwyn Hougaard A/S, Randers


Særlige opgaver

1990- Undervisning på Århus Teknikum

2002 - Tilknyttet Virksomhedsrådet hos Erhvervsbladet


Udgivelser:

Anvendelse af sintermetal (Danfoss A/S)

Indførelse af FMS ved Grundfos A/S

Indførelse af FMS ved Pasilac A/S

Indførelse af FMS ved Fjellø Jensen A/S

Automatisering af ordrebehandling (Løndals Maskinfabrik A/S)

Livs lang læring "Projekt 3L" (Forskningsstyrelsen)

 

Sprog:

Engelsk og tysk